Obchod: +420 566 502 634-5
Servis: +420 566 502 630
E-mail: agrgastro@agrgastro.cz
Právě se nacházíte: Úvod > Speciální technologie > Měření a záznam teplot

Měření a záznam teplot

kolaz_s_loggerem.jpg

Pro měření a záznam teploty v potravinářství, veřejném a účelovém stravování, se používají registrační teploměry, tvz. data loggery.

Teploměry - data loggery jsou určeny k záznamu teploty, případně v kombinaci se signálem o stavu kontaktu. Záznam je prováděn do energeticky nezávislé elektronické paměti. Údaje lze kdykoli přenést do osobního počítače přes rozhraní USB, RS232, Ethernet nebo GSM modem pro další zpracování.

Použití data loggerů v gastronomii

Loggery s displejem jsou ideálním zařízením pro měření, záznam a přenos teplot do PC při šokovém zchlazování (zmrazování) potravin a následném skladování v chladícím nebo mrazícím zařízení.

datalogger_so_121.jpgRegistrace teplot v šokovém zchlazovači (zmrazovači):
Pro měření teploty v šokeru se používá typ loggeru, který má dvě teplotní čidla. Jedno čidlo, interní, měří a zaznamenává teplotu uvnitř skříně šokeru. Druhým teplotním čidlem je externí vpichová sonda, která se zasune do zchlazované (zmrazované) potraviny. Měří a zaznamenává teplotu v jádře pokrmu. Současně s teplotními údaji měří každý logger čas. Každý teplotní údaj se vztahuje ke konkrétnímu časovému údaji. Obě hodnoty jsou v libovolně nastavitelném intervalu zapisovány do vnitřní paměti loggeru. V praxi volíme interval např. 5 minut.

 

 

zaveseni_loggeru.jpgVlastní tělo loggeru se zavěsí do skříně šokeru, např. za vnitřní stranu vsunů pro gastronádoby tak, aby nezavazel při manipulaci s pokrmy.

Loger se nechá kontinuálně zapnutý, nezávisle na tom, zda se právě zchlazuje nebo ne. V době, kdy není zchlazovač v činnosti, je vpichová sonda data loggeru volně zavěšena v prostoru šokeru a registruje v podstatě stejnou teplotu jako vnitřní sonda, tj. okolní teplotu. V okamžiku, kdy budeme zchlazovat libovolnou potravinu, zasuneme vpichovou sondu jak šokeru tak data loggeru do potraviny a uvedeme šoker do chodu. Od této chvíle začne každé čidlo loggeru zaznamenávat rozdílné teploty. Vnitřní čidlo loggeru stále měří teplotu okolí, tzn. teplotu v chladícím prostoru šokeru, která postupně klesá. V případě šokového zchlazování až třeba na mínus 20°C. Druhá, vpichová, sonda loggeru, zaznamenává teplotu v jádře pokrmu. Ta v počáteční fázi prudce vystoupí, protože jsme sondu zasunuli do horkého pokrmu.

To nám v následných grafických nebo tabulkových výstupech dokládá počáteční teplotu zchlazované potraviny, důležitý údaj z hlediska HACCP.

Postupem času teplota potraviny klesá. Ve výstupech je jasně patrné, v kterém čase měla potravina tu kterou teplotu, kdy klesla na hodnotu +10°C, a další údaje. Z výsledku je zřejmá doba, kterou jsme potřebovali na zchlazení potraviny z +60°C na +10°C, a samozřejmě i na nižší teploty.

commgraf2.jpg

Po vypnutí šokeru a vyjmutí potraviny ponecháme logger v šokeru volně. Logger je stále v činnosti a v nastaveném intervalu (např. námi zvolených 5 minut) měří teploty. V tomto čase, až do dalšího zchlazování, třeba až druhý den, měří obě sondy v podstatě zase jen teplotu ve skříni šokeru.

Logger má dostatečnou kapacitu vnitřní paměti, aby všechny hodnoty postupně ukládal. Obsluze stačí, aby cca 1x měsíčně logger z šokeru vzala, odnesla do kanceláře a zcela jednoduchým způsobem hodnoty nahrála do počítače, do předem zvoleného adresáře. Poté loger opět vrátí do šokeru a vše se opakuje.

datalogger_so_110_e.jpgRagistrace teplot v chladícím nebo mrazícím skladu:
Pro registraci teploty v chladícím nebo mrazícím zařízení, kde uchováváme např. šokově zchlazené pokrmy, nám stačí jednodušší data logger. Může mít pouze jednu vnitří teplotní sondu, která tím, že logger umístíme přímo do chladícího nebo mrazícího boxu, zaznamenává teplotu v tomto prostoru. Interval pro záznam teploty volíme v tomto případě delší, např. 30 minut. Po jednom měsíci logger přeneseme do kanceláře a natáhneme data do PC, stejným způsobem, jako data z loggeru umístěného v šokeru.

battery.jpgPokud bychom nechali data loggery stále měřit a nestahovali pravidelně naměřené údaje do počítače, nic se v podstatě nestane. Nastavíme-li v loggeru funkci přepisování hodnot (doporučujeme), dojde po zaplnění vnitřní paměti k postupnému přepisování záznamů od konce. Máme tedy jistotu, že máme v loggeru vždy aktuální data za poslední měsíc. Je přirozeně lepší stahování údajů v pro nás přijatelné frekvenci provádět. Máme jistotu, že zařízení funguje, máme přehled o stavu baterií a máme kompletní historii zchlazování včetně chladírenského uchovávání pokrmů či potravin.

Pro stahování dat propojíme data logger s PC USB kabelem. Pro nastartování loggeru používáme magnet.

magnet.jpgsonda_1.jpgusb1.jpg

    Magnet Start/Stop   Teplotní vpichová sonda  Propojovací USB kabel

 

Shrnutí všeobecných technických parametrů:

 • Přístroj je určen pro měření a záznam okolní teploty. Měřicí senzor teploty je neodnímatelnou součástí přístroje. Naměřené hodnoty jsou zobrazovány na dvouřádkovém LCD displeji a jsou ukládány v nastavitelném časovém intervalu do vnitřní, energeticky nezávislé paměti.
 • Veškerá nastavování a ovládání záznamníku se provádějí pomocí počítače a je možné je chránit heslem. Záznamník je navíc možné zapnout a vypnout také magnetem nebo je možné jej nastavit tak, aby se automaticky zapnul v nastavený den a čas (max. na měsíc dopředu).
 • Na displeji lze volitelně zobrazovat i minimální a maximální naměřené hodnoty (pravidelně se střídají s aktuálně měřenými hodnotami). V případě potřeby lze záznamník provozovat i s vypnutým displejem, který je pak možné kdykoliv krátce rozsvítit pomocí magnetu a získat tak informaci o měřených hodnotách.
 • Režim záznamu může být nastaven tak, že se po zaplnění paměti nejstarší zaznamenané hodnoty přepisují hodnotami novými.
 • Z paměti záznamníku lze naměřené hodnoty přenést pomocí USB kabelu do osobního počítače.
 • Hodnoty lze pak vytisknout, archivovat, dále s nimi pracovat atd.
 • Záznamník hlídá minimální povolené napětí baterie a jeho pokles pod dovolenou mez indikuje na displeji.
 • Baterie mají extrémně dlouhou životnost – až 7 let, navíc jejich výměna je velmi snadná.
 • Záznamníky teplot splňují požadavky ČSN EN 12830 pro přepravu a skladování zchlazených a zmrazených potravin. 

Další oblasti použití teploměrů (dataloggerů):

 • přeprava a skladování potravin
 • potravinářský a pivovarnický průmysl (HACCP)
 • přeprava, skladování a výroba léčiv
 • transfůzní stanice, lékárny
 • kontrola vytápění, ventilace, chlazení
 • technologické provozy, sklady surovin, materiálu, zboží
 • muzea, galerie, archivy, knihovny
 • chov zvířat, pěstování rostlin
 • energetický management budov
 • výzkum a vývoj
 • laboratoře (GLP)
 • TÜV SÜD certifikát - splňuje ČSN EN 12830, třída 1
  a ČSN EN 13486, třída 1 pro přepravu potravin
   

 Přednosti nejnovější generace teploměrů:

 • v ceně je kalibrační list od výrobce
 • rychlý přenos dat do PC (zcela zaplněná paměť 32000 teplot za cca 30s)
 • variabilita připojení k počítači - RS232, USB, Ethernet, GSM modem
 • možnost trvalého připojení k počítači, data lze stahovat i během záznamu
 • velký dvouřádkový displej se speciálními znaky, vypínatelný
 • volitelně lze zobrazovat i minimální a maximální naměřené teploty (nulování min/max teplot z PC nebo magnetem)
 • každému kanálu lze nastavit teplotní alarm se 2 mezemi, který je indikován na displeji nebo svítivkou
 • lze zvolit 2 režimy alarmu: průběžný nebo s pamětí (zjištěný alarm je indikován trvale až do jeho vynulování)
 • robustní vodotěsné pouzdro, snadná montáž s možností uzamčení
 • nízký odběr, životnost baterie až 7 let, snadná vyměnitelnost baterie
 • indikace zbývající životnosti baterie
 • standardní čidlo teploty je Pt1000/3850ppm, lze přepnout na externí sondy Ni1000/6180ppm v rozsahu -50 až +150°C
 • měření teploty lze kombinovat se záznamem stavu kontaktu (např. otevření/zavření dveří) - typ S0841
 • teploměr lze zapínat/vypínat: on-line z připojeného PC, dodaným magnetem, typ S0841 změnou stavu na binárních vstupech. Automatický start loggeru lze z PC nastavit na měsíc dopředu (zadáním data a času)
 • lze také nastavit režim, kdy záznam běží pouze, je-li měřená teplota mimo nastavené meze alarmu
 • každý teploměr lze označit textem s popisem - maximálně 32 znaků
 • každému kanálu lze přiřadit text s popisem - maximálně 16 znaků
 • ochrana heslem před neoprávněným zásahem do nastavení teploměru