Obchod: +420 566 502 634-5
Servis: +420 566 502 630
E-mail: agrgastro@agrgastro.cz
Právě se nacházíte: Úvod > Ke stažení > Právní normy pro oblast HOREKA

hranolky_eu.jpg

 Stručný přehled užitečné hygienické legislativy

  • Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004 O hygieně potravin ... zde

  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví specifické hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu ... zde

  • Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví ... zde

  • Zásady správné výrobní a hygienické praxe, Část I ... zde

  • Zásady správné výrobní a hygienické praxe, Část II ... zde

  • 250 legislativních opatření EU, ovlivňujících sektor hotelů, restaurací a kaváren... zde

  • Kodex hygienických pravidel (Kodex Alimentarius) ... zde

  • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb. O hygienických požadavcích na stravovací služby ... a Vyhláška č. 602/2006 Sb., kterou byla novelizována ... zde

  • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 37/2001 Sb. O hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody ... zde

  • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb. O hygienických požadavcích na výrobky přicházející do styku s potravinami a pokrmy ... zde